Publicaties

Alles op een rijtje

Publicaties

 • Hoofdzaken Bedrijfsopvolging (boek in coproductie), hfd. 3 (IB-ondernemer incl. firmaproblematiek), Kluwer, Deventer, 2022 (eerste druk)
 • De Vlaamse en de Nederlandse bedrijfsopvolgingsfaciliteit met elkaar vergeleken, WFR 2022/20, Kluwer, Deventer
  In dit artikel wordt een verslag gedaan van een rechtsvergelijkend onderzoek naar de Nederlandse en Vlaamse bedrijfsopvolgingsfaciliteit in de schenk- en erfbelasting waar het betreft een natuurlijk persoon die aandelen houdt in een vennootschap waarvan het kapitaal in aandelen is verdeeld. Het doel is om met de uitkomsten aanbevelingen te doen die tot een doeltreffendere, doelmatigere en neutralere Nederlandse bedrijfsopvolgingsfaciliteit zouden kunnen leiden.
 • De Duitse en de Nederlandse bedrijfsopvolgingsregeling met elkaar vergeleken, TFO 2020/169.2, Kluwer, Deventer
  In dit artikel is een rechtsvergelijkend onderzoek gedaan naar de Duitse en Nederlandse bedrijfsopvolgingsregelingen bij schenken en overlijden. De faciliteiten blijken beide gebouwd op voorwaardelijke vrijstellingen maar er zijn toch de nodige verschillen waar te nemen. Welke lessen kunnen voor de Nederlandse regeling worden getrokken uit de Duitse regeling?
 • Compendium bedrijfsopvolging (boek in coproductie), hfd. 3 (IB-ondernemer incl. firmaproblematiek), Kluwer, Deventer, 2019 (derde druk)
 • Belastinglatenties bij overlijden, PE Tijdschrift voor de bedrijfsopvolging 2015/3, Domus Editoria, Houten (co productie met Chris Denneboom)
  In dit artikel komen inzichten uit verschillende disciplines aan de orde waar het betreft belastinglatenties.
 • De (on)rechtmatigheid van renteloos uitstel van betaling, Weekblad Fiscaal Recht 2014/972, Kluwer, Deventer
 • Proefschrift; drie stellingen. Bedrijfsopvolging bij natuurlijke personen, WPNR 2014/7022, SDU, Den Haag
 • Belastinglatentie last of tegenprestatie in de zin van de bedrijfsopvolgingsfaciliteit: hoe nu verder?, Fiscaal Tijdschrift Vermogen 2014/03, SDU, Den Haag
  Beschouwing naar aanleiding van HR 12 juli 2013, nr. 12/01745, BNB 2013/227 inzake belastinglatenties
 • Bedrijfsopvolging bij natuurlijke personen – Een onderzoek naar fiscale bedrijfsopvolgingsfaciliteiten (proefschrift), Fiscale Monografie nr. 141, Kluwer, Deventer, 2013
  Promotie-onderzoek naar fiscale bedrijfsopvolgingsfaciliteiten
 • De commanditaire vennootschap als opvolgingsinstrument, PE-tijdschrift voor de bedrijfsopvolging 2013/1, Domus Editoria, Houten
  Bijdrage voor het PE-tijdschrift voor de bedrijfsopvolging, 2013/1
 • Inkomstenbelasting-aspecten rondom bedrijfsopvolging,
  Bijdrage aan het op 29 juni 2012 door het Fiscaal Economisch Instituut georganiseerde congres over het Bedrijfsopvolging, Service Point Erasmus, 2012
 • Bedrijfsopvolgingsfaciliteiten: neutraliteit tussen leven en overlijden?
  Bijdrage aan het liber ter gelegenheid van het afscheid van Dirk Albregtse, 2011
 • De Fiscale agenda: wordt de fiscale gereedschapskist weer eens goed opgeruimd?
  Erasmus Opinie, 2011
 • Bedrijfsopvolging bij kapitaalvennootschappen: economische en fiscaaltechnische aspecten,
  Papers uitgebracht t.b.v. jubileumcongres Fiscaal Economisch Instituut, Kluwer, Deventer, 2010
 • Economische crisis: fiscaal stimuleren? Erasmus Opinie, 2009
 • Serie Fiscaal Commentaar, Inkomstenbelasting 2001 (boek in coproductie)
  Kluwer, Deventer, 2006
 • Doorschuiffaciliteiten bij bedrijfsoverdracht: weggegooid geld,
  Bijdrage Liber Leo Stevens ter gelegenheid van zijn afscheid, 2006 
 • Fictief loon: een (buiten)gewone verdienste
  Opstellen aangeboden aan Dirk Albregtse, 2004
 • Bedrijfsopvolging: fiscale knelpunten en oplossingen
  Onderzoek door de Capaciteitsgroep Fiscale Economie van de Erasmus Universiteit Rotterdam uitgevoerd ten behoeve van het SRA te Nieuwegein (rapport in coproductie), 2003
 • Heffingskortingen in de Wet inkomstenbelasting 2001, Weekblad Fiscaal Recht 2001/178, Kluwer, Deventer
E-mail
ymtigelaar@ytfiscaal.nl